Tiden er inne for å utrede bruk av kjernekraft – uttalelse fra fylkesårsmøtet

For å løse klima- og naturkrisen samtidig som vi løfter verdens fattige ut av fattigdom, er verden avhengig av nok og bærekraftig energi. Kjernekraft kan være en del av den løsningen.

FNs klimapanel er klare på at verden trenger en kraftig økning i kjernekraft for å ha en sjanse til å stanse global oppvarming. Alle deres scenarier viser det. I de mest ekstreme tilfellene forutsettes at andelen kjernekraft nesten må dobles innen 2030 og tredobles innen 2050. Når vi tar behovet for å spare verdifull natur med i bildet, blir behovet for kjernekraft uunngåelig.

I møte med de grunnleggende og akutte utfordringene verden står overfor, trengs en kunnskapsbasert, teknologioptimistisk og modig miljøpolitikk. Innlandet Venstre anerkjenner at teknologien har kommet lengre siden kjernekraft sist var på agendaen.

Sikkerhet og avfallshåndtering er vesentlige utfordringer knyttet kjernekraft. Ny teknologi og reaktorer har innebygde sikkerhetsmekanismer som gjør kjernekraft mer aktuell som en sikker og stabil kraftkilde uten utslipp. Avfallsproblemet reduseres ved at avfall kan brukes som brensel i nye reaktorer.

Norge har mye av råstoffet thorium. Flere land har kommet langt på forskning på kjernekraftverk basert på thorium, og nå må også Norge ta sats.

Innlandet Venstre ønsker forskning på og utvikling av kjernekraft i Norge velkommen som en del av klimaløsningene. Det kombinerer behovet for ren energi med ivaretakelse av natur.