Pressemelding – Innlandet Venstre avviklet årsmøte 12.-13. februar på Lillehammer

Innlandets framtid

Fylkesårsmøtet debatterte framtida til Innlandet fylke. Avstemningen etter debatten viste at Venstre er det partiet i Innlandet som står aller mest samlet om videreføring av fylket. Venstre ønsker at flere oppgaver og mer samarbeid i fylket, til beste for hele Innlandet. Selv om spørsmålet ikke sto på agendaen, tok flere delegater til orde for at foretaksmodellen må endres slik at fylkeskommunen får mer ansvar for sykehusdriften. Venstre oppfordrer alle til å stemme for å videreføre Innlandet Venstre!

 

Politisk hovedtema

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo innledet til gruppearbeid om «Grønne og levende lokalsamfunn», der målet er at Venstre skal videreutvikle en klima- og miljøpolitikk som gjør at folk i kommunene føler et større eierskap til disse sakene som vil være de aller viktigste utfordringene i tida som kommer.

Politiske uttalelser (se vedlagte uttalelser)

Fylkesårsmøtet vedtok disse tre politiske uttalelsene (se vedlegg):

  1. Mennesker med psykiske lidelser får for dårlig hjelp
  2. Frihet i skolen
  3. Tiden er inne for å utrede bruk av kjernekraft

Prioriteringer

Gjennom 2022 og fram til fristen 31. mars 2023 vil bygging av lokallag og listestilling til kommunevalget 2023 bli prioritert. Målet er å videreføre de 16 listene (av 22 kommuner) i Hedmark, og øke fra 8 lister (av 24 kommuner) i Oppland. Allerede nå ser det lovende ut for at Venstre kan klare å stille egen liste i to nye kommuner i Oppland: Gausdal og Nordre Land. Medlemstallet har økt med nesten 10 % i 2021, og engasjementet i lokallagene og i Innlandet Unge Venstre er økende.

Valg (se vedlagte bilder)

Hele fylkesstyret var på valg, og Sjur Skjævesland, Hamar, ble gjenvalgt for to nye år. Nye nestledere er Toril Østvang, Tolga, og Ketil Kjenseth, Gjøvik. Det nye fylkesstyret består i tillegg av kasserer Benedicte Røvik (Hamar), sekretær Stig Vaagan, Hamar, styremedlem Jo Are Aamodt Brenden, Gausdal, styre-medlem Roger Granum, Lillehammer og Alice Gudheim, Øystre Slidre.

Unge Venstres representant i styret er fylkesleder Omar S. Yagci, Gjøvik.