Uttalelse: Innfør karbonavgift til fordeling (KAF)

Foto: Viken Venstre

IPCC blir stadig tydeligere i sitt budskap – klimaendringene truer naturlige og menneskeskapte systemer og vil bli stadig verre å håndtere hvis klimautslippene fortsetter. Det haster med kraftfulle tiltak som monner.

Uttalelse vedtatt av Viken Venstres årsmøte 20. mars 2022

Viken Venstre mener at tiden er inne for å innføre karbonavgift til fordeling. Når avgiften fordeles tilbake til innbyggerne vil de kortsiktige økonomiske effektene bli mindre for dem som må betale. Klima- og omstillingseffekten av avgiften blir like god. Klimaavgiften kan økes utover nivåene for en ordinær karbonavgift fordi tilbakebetalingen gjør at de fleste vil akseptere et høyere avgiftsnivå. Med et system for tilbakebetaling kan man sørge for at det totale skatte- og avgiftsnivået ikke øker.

Viken Venstre mener KAF blir viktig for å nå klimamålene fordi det bidrar til en rettferdig omfordeling når vi øker prisen på utslipp.