Et løft for jordbruket

Foto: Haakon Sundbø (CC BY 2.0), https://flic.kr/p/a9Xra9

Innlandet Venstre er positive til statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Både kompensasjon for økte priser og tetting av inntektsgapet til andre næringer må prioriteres.

Slik kan det legges til rette for vekst og optimisme både i jordbruksnæringen og i mange bygdesamfunn, selv om hele inntektsgapet ikke kan tettes i ett og samme oppgjør. Derfor er det også viktig at årets oppgjør følges opp de kommende år, noe vi forventer at regjeringen vil gjøre.

Det er viktig at årets jordbruksoppgjør blir så godt at det ikke er behov for særskilte tilskudd som enkelte kommuner har gitt til sine lokale bønder den siste tiden. Det er uheldig hvis slike lokale tilskudd blir alminnelige, da kommuneøkonomien er presset nok som den er i de aller fleste kommunene.

Landbruket er en bærende næring i mange store og små lokalsamfunn, både i Innlandet og i resten av Norge. Slik vil vi det skal være i årene som kommer også.

Det tilbudet som nå er lagt fram, gir mulighet for videre satsing i landbruket med sikring av en bærekraftig matproduksjon i Innlandet og i hele landet. Innlandet har en stor næringsmiddelindustri og etter hvert en stor foredling av lokalmat, som er basert på gode og kortreiste råvarer. Det er viktig å ta vare på denne verdikjeden.

Vi ønsker landbruksorganisasjonene lykke til med årets forhandlinger!

  • Sjur Skjævesland, fylkesleder i Innlandet Venstre
  • Toril Østvang, nestleder i Innlandet Venstre
  • Ketil Kjenseth, nestleder i Innlandet Venstre
  • Erik Ringnes, Venstres gruppeleder i fylkestinget i Innlandet