Intet er nytt under solen

Intet nytt under solen er et uttrykk i Det gamle testamentet: «Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende.»

Kommentar til innlegget “Forvirret om fiskeripolitikk”, der Trondsen og Luther etter beste evne prøver å sette meg i forlegenhet.

Venstre representerer den liberale idétradisjonen i norsk politikk. Liberalismen som politisk ideologi har i stor grad preget samfunnsutviklingen i flere hundreår. Den har blitt tilført ny relevans og styrke gjennom reformer i møte med nye utfordringer.

I løpet av de siste 20 årene har levestandarden til flere hundre millioner mennesker blitt kraftig forbedret der liberalismen har rådet grunnen.

Liberalismens åpenhet for kritikk, ny kunnskap, korrigering, fornyelse og læring gir grunnlag for fremtidsoptimisme, og for bedre løsninger. Dette har i stor grad vært tilfelle i fiskerinæringa.

Jeg skal ifølge Trondsen og Luther (Kystens Tankesmie) ønske å ta bort føringer i deltaker- og havressursloven. Deres tolkning får stå for deres regning. Å fortegne bildet for å fremheve seg selv på bekostning andre er det ultimate målet, når hersketeknikker benyttes.

FNs bærekraftsmål stiller jeg meg selvfølgelig bak, men det er flere veier til Rom. Jeg tror ærlig talt at den medisinen Trondsen foreskriver ikke er den rette.

Åpenhet for kritikk, ny kunnskap, korrigering, fornyelse og læring gir grunnlag det beste grunnlaget for bedre løsninger – også for fiskerinæringa. Det er dette budskapet jeg vil ha fram.