Buskerud: Nominasjonskomitéens innstilling til fylkestingsvalgliste

Tove Hofstad og Anders Wengen er innstilt på 2. og 1. plass på fylkestingsvalglista for Buskerud, Foto: Venstre

– Vi har fått en veldig god liste med kandidater som til sammen gir en bredde i interessefelt, geografi, alder og kjønn. Dette er et lag som er klar for å brette opp ermene for å løfte Venstre i nye Buskerud, sier Sissel Urke, som har ledet nominasjonsarbeidet for Buskerud valgkrets.

Sissel Urke har ledet nominasjonskomitéen for Buskerud valgkrets for fylkestingsvalget i 2023

Komitéen har avholdt fem møter, mange intervjuer og et presentasjonsmøte på nett. Lokallag og enkeltpersoner har spilt inn navn til komitéen.

-Prosessen har vært fin, litt tung å få i gang, men etter hvert har det vært et bra engasjement rundt lista. Mange vil noe for Buskerud Venstre og det er imponerende, med tanke på Viken-vedtaket, som jeg tror at mange synes var krevende, mener Urke.

Urke berømmer komitémedlemmene iherdige innsats. – Mange lokallag har også gjort en god jobb med å avklare med kandidatene, så komitéen har stort sett møtt velvilje blant de som ble spilt inn, sier hun.

 

Buskerud: Nominasjonskomitéens innstilling

Kandidat Kommune Fødselsår
1 Anders Wengen Drammen 1976
2 Tove Hofstad Lier 1969
3 Daniel Rugaas Kongsberg 1988
4 Julie Vaage Øvre Eiker 1984
5 Even Jacobsen Ringerike 2005
6 Kristine Nore Krødsherad 1978
7 Helge Grundstad Ringerike 1954
8 Kristin Werner Øvre Eiker 1990
9 Steinar Bleken Hemsedal 1960
10 Eidi Ann Hansen Drammen 1972
11 Tom Oddby Modum 1970
12 Linn Smørås Ringerike 2004
13 Herman Ekle Lund Drammen 1988
14 Helene Ågotnes Simonsen Ål 1981
15 Geirr Karlsen Øvre Eiker 1975
16 Nina Johnsen Lier 1964
17 Bjørn Flo Knudsen Kongsberg 1981
18 Alveva Hohler Hol 1965
19 Andreas Madland Størdal Øvre Eiker 1988
20 Hilde Roland Sigdal 1967
21 Jan Kattenberg Gol 1961
22 Anne Marit Lillestø Ringerike 1954
23 Pål Bentsen Øvre Eiker 1972
24 Tove Mette Pedersen Ringerike 1968
25 Thorleiv Rotneim Sire Ål 1952
26 Sølvi Flo Kongsberg 1957
27 Tor Kristen Haugen Lier 1968
28 Helge Stiksrud Ringerike 1954
29 Runolv Stegane Sigdal 1952

Venstres valgliste i Buskerud blir vedtatt på nominasjonsmøtet som avholdes på Kjeller, 17. september.

Mer om nominasjonsmøtet her.

Mer om nominasjonskomitéens arbeid her.