Akershus: Nominasjonskomitéens prosess og begrunnelse. Fylkestingslista 2023.

Innstilling til fylkestingslistene for Akershus for fylkestingsvalget 2023

Årsmøtet i Viken Venstre 19. – 20.mars valgte en nominasjonskomite for fylkestingslisten 2023 bestående av Per Aage Pleym Christensen (Eidsvoll) som leder, og Ole Andreas Lilloe-Olsen (Bærum) og Jorunn Nakken (Ås) som medlemmer. Venstrekvinnelaget oppnevnte Inger Marie Fausa Aasberg som medlem. Unge Venstre har ikke oppnevnt medlem.

Prosess og fremdrift

Venstres folkevalgte for inneværende periode ble 24.mars spurt om de ville stille seg til disposisjon for nominasjonskomiteen. Samtidig ble medlemmer, lokallag og sideorganisasjoner til Viken Venstre bedt om å komme med forslag på kandidater. Fristen ble satt til 24.april.

Medlemmer, lokallag og sideorganisasjoner til Viken Venstre ble 25.april bedt om å komme med forslag på rangert liste for de 10 øverste plassene, med høringsfrist 31.mai. Det kom forslag på 28 personer, og av disse sa 18 seg villige – dersom de skulle bli spurt av nominasjonskomiteen.

Den 29.juni og 01.august fikk kandidatene som hadde sagt seg villige til å stå på en av de 10 øverste plassene komme med egenpresentasjon, i møter avholdt på Zoom.

Den 10., 15. og 16.august avholdt nominasjonskomiteen intervjuer med enkelte kandidater til de 10 øverste plassene på valglisten. 16.august ble avsluttende møte avholdt, og innstillingen vedtatt. Innstillingen er enstemmig.

Utgangspunkt og vurderinger

Nominasjonskomiteen har hatt som utgangspunkt å finne kandidater som har kompetanse på de områdene fylkeskommunen skal ha ansvaret for, erfaring med og kunnskap om Venstres politikk, evne til samarbeid og laginnsats, evne og vilje til utadrettet arbeid, og å sørge for en innstilling med balanse mellom kontinuitet og fornyelse.

Tradisjonelle kriterier som geografisk spredning, aldersmessig spredning og balanse mellom kjønnene har for komiteen vært underordnet det ovennevnte utgangspunktet.

Nominasjonskomiteen har dog vært bevisst betydningen kommunene i Akershus har for den samlede oppslutningen om Venstre.

Nominasjonskomiteen vil takke alle som har fremmet forslag på kandidater, alle kandidater som har sagt seg villige til å stå på valglisten for Venstre ved fylkestingsvalget i Akershus i 2023.

Nominasjonskomiteen avslutter med dette sitt arbeid og overleverer sin innstilling til fylkestingsliste for valget 2023. Vedtak om oppsett av listen skjer på nominasjonsmøtet 17.09 for lokallagene som utgjør Akershus valgdistrikt i 2023.

Oslo, 19.08 2023

Per Aage Pleym Christensen, leder

Ole Andreas Lilloe-Olsen, Jorunn Nakken, Inger Marie Fausa Aasberg, medlemmer