Forslag til valgprogram for Buskerud

Programkomitéen for Buskerud: Anders Wengen, Alveva Hohler, Stepan Ermilov, Julie Waage og Tove Hofstad , Foto: Selfiedronning, Tove Hofstad

Programkomitéen for Buskerud valgkrets har lagt frem førsteutkastet til valgprogram, og håper på stort engasjement og mange innspill fram mot fristen 15. oktober.


Programkomitéens forslag til valgprogram, førsteutkast.

Innspill til førsteutkastet sendes inn i dette skjemaet.

Tove Hofstad er leder for programkomitéen i Buskerud. Hun har store mål for Venstre i Buskerud og klare oppfordringer til organisasjonen fram mot årsmøtet, hvor programmet vedtas:

Programkomiteen i Buskerud har nå lagt fram sitt første utkast til program for fylkestingsvalget i 2023. Komiteen har tatt med seg gode og viktige innspill fra høringene som ble arrangert på forsommeren og som leder av komiteen må jeg si at medlemmene har gjennomført arbeidet på en utmerket måte. Vi har hatt spennende diskusjoner underveis og blitt veldig godt kjent gjennom dette arbeidet og vårt felles engasjement for politikk og samfunn. Tusen takk!

Men, vår jobb er ikke ferdig riktig ennå! Nå inviterer vi alle medlemmer i Buskerud-delen av Viken til å komme med innspill, ideer, forslag til både kutt og tillegg – før fristen 15. oktober. Da begynner neste fase hvor programkomiteen skal behandle alle innkomne forslag før vi legger fram vårt endelige forslag, andreutkastet, 1. desember. Dette er det fylkesårsmøtet skal behandle på nyåret. (Her kommer det nye frister, men ikke tenk på det riktig ennå.)

Vi er helt avhengige av engasjement og gode innspill fra medlemmene for at dette programmet skal bli så godt som mulig. Bedre er alltid mulig! Her kan både lokallag og enkeltmedlemmer sende inn.

Vi kommer gjerne på besøk (digitalt eller fysisk) til lokallagene for å diskutere programmet og vi inviterer spesielt alle som har planer om å stå på fylkestingslista til å engasjere seg og sitt lokallag! Dere er våre samarbeidspartnere, uten dere får vi blindsoner.

Sammen tar vi Buskerud framover!

Vi gleder oss til å høre fra dere!

Tove Hofstad
Leder, programkomiteen i Buskerud

Innspill til førsteutkastet sendes inn i dette skjemaet.

Fristen for innspill er 15. oktober.

Les mer om programkomitéens arbeid og prosess.