Forslag til valgprogram for Østfold

Maren Hersleth Holsen er leder for programkomitéen, Østfold valgkrets, Foto: Johan Malvik
Førsteutkastet til valgprogram for Østfold er klar. Nå håper programkomitéen på mange innspill fra organisasjonen, fram mot fristen, 15. oktober.

Forslag til program, fylkestingsvalget Østfold, 2023

Programkomitéens leder ser fram til mange gode diskusjoner framover:

Programkomiteen i Østfold har utarbeidet et første utkast til et program som vi håper kan skape engasjement. Samtidig er vi helt avhengig av flere innspill fra lokallag og enkeltmedlemmer i Østfold for å gjøre dette programmet enda bedre.

Vi ønsker å bli invitert ut til lokallagene i høringsperioden, og håper vi sammen kan bringe frem flere gode og lokale grep inn i programmet for å synliggjøre hvordan Venstre ønsker å bringe Østfold fremover.

Dette er bare begynnelsen på programutforming og valgkampen for Venstre i 2023. Vi gleder oss til å mange gode diskusjoner fremover:)

På vegne av programkomiteen for Østfold Venstre,

Maren Hersleth Holsen

Endringsforslag til førsteutkastet sendes inn i dette skjemaet.
Frist: 15. oktober.

Les mer om programkomitéens arbeid og prosess.