Gratis barnehage og SFO, og skattefritak for utleie av boliger

 

Sortland Venstre mener at kommunen bør tilby seg å være den kommunen der forsøk med gratis barnehage og SFO testes ut. Det samme gjelder skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger.

Jørn Martinussen
Lokallagsleder Sortland Venstre

Gratis barnehage og SFO

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår i den offentlige utredningen «Det handler om Norge Bærekraft i hele landet», at det må gjennomføres forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetablering i – og tilflytting til distriktskommuner.

Fallende fødselstall gjør det utfordrende å opprettholde tjenestetilbud til barn og unge. Økonomiske overføringer til barnefamilier har hatt effekt, og derfor må gratis barnehage og SFO vurderes som et virkemiddel.

Skattefritak for utleie av boliger

Det regjeringsoppnevnte utvalget foreslår også at det må gjennomføres forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene. Sortland må tenke framtidsrettet for å beholde innbyggere og for å få flere tilbakeflyttere og innflyttere.

Sortland Venstre mener at kommunen bør tilby seg å være den kommunen der forsøkene med skattefritak for utleieboliger testes ut.

Det paradoksale er at mange boliger blir stående tomme samtidig som det er boligmangel. Boligene står tomme dels fordi eierne ikke tar en beslutning om hva de skal gjøre med dem fordi boligprisene er lave, og kostnaden ved en slik vente og se holdning er liten. Dels står boligene tomme fordi de blir eid av folk som har hatt boligene som barndomshjem og beholder dem som ferieboliger.

Samtidig som mange boliger står tomme, er tilbudet av boliger tynt.

Egnede boliger har betydning for om folk etablerer seg og blir boende. For at boligmarkedet på Sortland skal bli mer dynamisk, må det bli mer økonomisk gunstig enten å selge eller leie ut boligen. Man kan i dag få skattefritak dersom man leier ut mindre enn halvparten av egen bolig og leieforholdet varer minst i 30 dager. Et tilsvarende skattefritak for utleie av alle typer boliger på Sortland bør prøves ut for å se om det kan stimulere til økt boligtilgang.

Mange store reformer har sitt utspring i innovative kommuner. Å tilby oss å gjennomføre disse forsøkene vil gi oss et konkurransefortrinn og sette oss i front med tanke på tilflytting.