Hvem skal representere deg i kommunestyret de neste årene?

Stemmesedler, Foto: Poppe-Holmdahl

Arbeidet med å finne folk til å stille på Venstres liste er i gang.

Kunne du tenke deg å stille som kandidat for Færder Venstre i kommunevalget i 2023?
Eller er det noen du har lyst til å foreslå?

Nominasjonskomiteen skal lage et listeforslag, og ønsker et bredt spekter av innspill slik at listeforslaget blir representativt for den mangfoldigheten som kjennetegner både Venstre og kommunen vår.
Vi ønsker personer i alle aldre og av alle kjønn, bosatt i øst og vest, syd og nord. Kandidatene trenger ikke være norsk statsborger for å kunne stille til valg ved kommunevalget.

 

Forslag på kandidater kan sendes til:
Carl-Erik, Joachim, Runar eller Tone

 

Den endelige valglisten skal velges på et eget nominasjonsmøte som vil bli avholdt senere.

 

Det er ikke et krav om å være medlem i Venstre for å kunne stå på lista, men det er selvfølgelig en fordel. De eneste krav er at du kan stå inne for våre verdier og politikk, og at du er folkeregistrert i Færder kommune.

Om du ikke allerede er medlem, så kan du melde deg inn her: Bli medlem

Den rette stemmeseddel