Til innhold

Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Organisatorisk nestleder i Færder Venstres lokallagstyre
Medlem av hovedutvalg for helse, sosial og frivillighet i Færder Kommune
Varamedlem i hovedutvalg for Plan, teknikk og miljø i Færder Kommune
Vara til Fylkestinget i Vestfold
Vara til hovedutvalg for næring, klima og miljø i Vestfold fylke

Tidligere vara til Færder kommunestyre
Tidligere medlem av Hovedutvalg for oppvekst i Færder Kommune

Færder Venstres første lokallagsleder

Tidligere leder, nestleder og styremedlem i Færder Venstres lokallagstyre
Tidligere lokallagsleder for Nøtterøy Venstre
Tidligere styremedlem Vestfold Venstre
Tidligere kommunestyrerepresentant for Venstre på Nøtterøy
Tidligere varamedlem i formannskapet for Venstre på Nøtterøy
Tidligere medlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur for Venstre på Nøtterøy