Ketil Kjenseth ny listetopp for Venstre i Innlandet

Ketil Kjenseth, Sveinung Bråthen

Under helgas nominasjonsmøte som ble avholdt på Gjøvik, ble Ketil Kjenseth fra Gjøvik, valgt som listetopp for Venstre i Innlandet til fylkestingsvalget neste år. Sammen med seg får han med seg 19 år gamle Kajsa Kirkhus fra Ringsaker og Stig Vaagan fra Hamar.

Nominasjonskomiteens innstilling på hele 63 navn ble valgt ved rungende akklamasjon blant delegatene på Innlandet Venstres nominasjonsmøte. Det ble understreket at dette var den yngste lista noensinne og lista bar preg av en god spredning i bakgrunn, kjønn, alder og geografisk tilhørighet blant kandidatene.

– «Ketil er en moderne liberaler fra mjøstraktene som vil bidra til å bringe Innlandet framover.», sier leder av nominasjonskomiteen for Innlandet Venstre, Inger Noer.

– “Innlandet står foran store muligheter innen grønn verdiskaping. Så vel små bedrifter som stor industri. Fylkeskommunen er en viktig aktør for å bidra til dette. I tillegg må Innlandet ta mer plass i den nasjonale debatten om framtidas næringsliv og grønn omstilling. Jeg og Venstre skal være en tydelig bidragsyter i dette”, sier førstekandidaten for Venstre i Innlandet, Ketil Kjenseth.

Kajsa med sine 19 år er en av de yngste på lista, men har tross sin unge alder, rukket å tilegne seg bred erfaring både i Unge Venstre og i Elevorganisasjonen. For tiden studerer hun internasjonale studier på Lillehammer. Kirkhus er også valgt som ordførerkandidat for

Venstre i Ringsaker og har store ambisjoner for å få innflytelse og politiske gjennomslag både lokalt i Ringsaker og på fylkestinget. Andrekandidaten brenner for å sikre billigere og bedre kollektivtilbud til Innlandets innbyggere og styrke den videregående skolen og sørge for mer valgfrihet for elevene og fritt skolevalg.

– “Jeg er veldig glad for tilliten jeg har fått og utrolig glad for at det er så mange unge på lista. Venstre viser at de er et parti som tør og vil satse på unge. Jeg gleder meg til tiden fremover og å starte arbeidet mot valgkampen”, sier andrekandidat for Venstre i Innlandet, Kajsa Kirkhus.

Tredjekandidaten fra Hamar, Stig Vaagan, sitter i dag som 1. vara for Venstre i fylkestinget og som kommunestyrerepresentant i for Venstre i Hamar og har blitt kjent som en iherdig forkjemper for østlig trasé gjennom Hamar. Stig er utdannet historiker og jobber som lektor

ved Hamar katedralskole og har et stort engasjement for Venstres sosialliberale ideologi. Han var også stortingskandidat for Venstre i Hedmark valgkrets i fjor.

Som fjerde- og femtekandidat ble Terezia Hole fra Lillehammer og Omar Svendsen-Yagci fra Gjøvik valgt.

På det resterende programmet for helga står besøk fra sentralt med stortingskandidat for Venstre, Grunde Almeland, og politisk rådgiver for stortingsgruppa Camilla Bilstad Johannesen, med oppdateringer fra Venstres stortingsgruppe. Andre programposter for helgas møte er: listestillingsarbeid, arbeid med lokale lister, arbeid med landsmøtedokumentet “Grønne og levende lokalsamfunn”, siste nytt fra fylkestingsgruppa og arbeidet i Forsvarskommisjonen fra Venstres medlem, Benedicte Røvik fra Innlandet.