Nes Venstre i kommunevalget 2023

Les lista med alle våre kandidater for valget 2023! Våre topp 10 kandidater, fire menn og seks kvinner, finner du under. Første- og andrekandidatene er kumulerte.

  1. Ole Andreas Sørli-Sidselssønn (1993) Årnes
  2. Linn-Irene Skare (1978) Neskollen
  3. Helge Homb (1974) Haga
  4. Tone Kristine Berger (1984) Bodding
  5. Heidi Schøyen Simensen (1991) Årnes
  6. Thomas Høiby Verket (1973) Skogbygda
  7. Kesorn Seeyotha (1985) Årnes
  8. Maren Andrea Berger (1989) Bodding
  9. Sonja Sandbakk (1975) Årnes
  10. Arnfinn Solberg (1975) Årnes

Program og valgliste er vedtatt av Nes Venstres årsmøte 26. januar 2023, etter forslag utarbeida av valgkampkomitéen. Komitéen har bestått av Tom Fidje som leder, sammen med Tone Kristine Berger og nestor Øystein Smidt, med Ole Andreas Sørli-Sidselssønn som redaksjonskomité.

Det var Års- og nominasjonsmøtet torsdag 26. januar 2023 som vedtok programmet og valglista.

Vil du vite mer om valg og Venstre i Nes?

⇒Les om stortingsvalget 2021 ved å klikke her.

⇒ Les om lokalvalget 2019 ved å klikke her.