Innlandet Venstres budsjettinnlegg i fylkestinget

Innlandet Venstre har i denne budsjettbehandlingen valgt å delta i en samarbeidende flertallgruppering, sammen med Ap, SV, MDG, PP og KRF.

Gjennom dette samarbeidet har Innlandet Venstre blitt historiske, gjennom voteringen av fylkesbudsjettet onsdag 14. desember.

Venstre har aldri før deltatt, eller vært en del av det styrende budsjettet i dette fylket, inkludert gamle Hedmark. Dette siden vi fikk direkte valg til fylkene i 1975, kan fylkesrepresentant Erik Ringnes fortell.

Venstres fylkestingsrepresentant Erik Ringnes sitt budsjett innlegg

Venstre har ved denne budsjettbehandling valgt å samarbeide med en flertallsgruppering.

Begrunnelsen er enkel; For når det åpnet seg en mulighet til å påvirke budsjettet direkte. Ble det naturlig å søke makt og påvirkning, fremfor avmakt og ingen innflytelse.

Venstre inngår i flere ulike konstellasjoner rundt om i fylker og kommuner, – og som et sentrumsparti er det naturlig å kunne samarbeide både til høyre og venstre.

Men Venstre hadde et krav:

Nemlig at saken om egenregi måtte ryddes av veien – og det skjedde ved at saken ble utsatt.

Venstres profilsaker: Klima og miljø

Venstre viser til fylkeskommunedirektørens budsjettforslag, der vi kan lese at med dagens utvikling, ligger Innlandet an til en reduksjon av våre klimagassutslipp med kun 17% i 2030.

Dette er langt unna klimamålet for innlandet, som er på 50% reduksjon, innen samme tidsperiode.

Det betyr at vi må sørge for et takt skifte for å nå vårt mål!

I klimabudsjettet for 2023 -2026, kan vi se at det i denne perioden vil bli iverksatt 23 klimareduserende tiltak som er et skritt i riktig retning, men dette er fortsatt ikke nok!

Dagens klimatiltak finansieres hovedsakelig med midler fra klimafondet og ordinære driftsmidler.

Men det finnes flere muligheter, og Venstre vil at vi i større grad fremover bruker internasjonalt samarbeid til å etablere, eller delta i prosjekter som kan bidra til kutte våre utslipp.

Det ble sendt en forespørsel til vår fagsjef for Europa i Østlandssamarbeidet, ble det tilsendt en oversikt som viser til mange muligheter.

Eksempler på dette er blant annet; EFFECT4buildings som utvikler og tester ulike verktøy og modeller forøkt energieffektivitet i offentlige bygg. Og Cleancon som fremmer bruk av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner.

Hjertesaker

De samarbeidende partiene har sørget for at det var rom for noen hjertesaker. Venstre har fått gjennomslag for et spennende utredningsforslag:

Utredelsen av et mulig klyngesamarbeid mellom Løken Valdres, Hjerleid vgs. i Nord-Gudbrandsdalen og Storsteigen vgs. i Nord-Østerdal med tanke på rekruttering av spesielle fagfolk som kan ta vare på våre mange freda og verneverdige gamle bygninger i fjellregionen, samtidig bidra til klimatilpasset fjellandbruk i et stadig villere og våtere klima.