Vil du engasjere deg i Asker Venstre?

Det er alltid små og store oppgaver i kampen for å styrke demokratiet. En av dem er være aktiv i Asker Venstre. Akkurat nå har vi plass til flere i styret til Asker Venstre og som delegater til fylkesårsmøtet til Viken Venstre på Gardermoen 11. og 12. mars. Disse skal velges på årsmøtet 12. januar 2023.

Vet du om noen gode kandidater eller du nysgjerrig på hva det innebærer selv? Da kan du sende e-post til Kristian Kvam, leder av valgkomiteen. Det går også an å kontakte noen i styret, dersom du lurer på hvordan det er å være med.

Hvordan er det å være med i styret?

Vi møtes hver 3. uke, enten på Asker rådhus, Viken Space eller en sjelden gang hjemme hos et styremedlem. På styremøtene planlegger vi praktiske ting, og plukker de oppgavene vi ønsker å jobbe med, samt pønsker vi ut ideer til medlemsmøter og rydder opp i valgkamputstyr, for å nevne noe. I tillegg møter gruppeleder i kommunestyregruppa som observatør og forteller da om møter som har vært og som kommer.

Sammensetningen av et lokallagsstyre er viktig, og avgjørende for at lokallaget skal blomstre. Vi vil ha et mangfoldig lokallagsstyre; gamle og unge, kvinner og menn, erfarne og nye, introverte og ekstroverte. Grafikere, skriveføre retorikere, gadget-elskende IT-nerder, tenkere og karismatikere. Ulikhetene er gull verdt. Å være liberal er ensbetydende med å sette pris på forskjellene blant folk, og at ulike egenskaper gir bredde i styret. En homogen gruppe kan fort bli litt satt og mangle kreativitet, samtidig skal styret jobbe sammen som et team.