Vår politikk de neste fire årene

Portrettbilder av Rune Fortun, Emilie Ovnerud og Herman Ekle Lund satt sammen.

Vår politikk har grunnlag i at alle bør ha frihet og rett til å bestemme over eget liv, og samtidig ha ansvar for fellesskapet.

Du kan lese mer om vår politikk og hva vi ønsker for Drammen i årene fremover ved å trykke på lenkene under.

Drammen Venstres politiske program

Kort versjon av vårt program:

(Trykk her for Drammen Venstres valgprogram 2019-2023)

Hvis du er enig med oss i mye av dette, er du nok en solid kandidat til å både stemme på Venstre og bli medlem hos oss.

I perioden 2019-2023 inngikk vi et samarbeid om fordeling av posisjoner med AP, MDG, SV og SP. I den forbindelse inngikk vi en politisk avtale med samarbeidspartiene om retningen vi skulle styre kommunen i årene 2019-2023. Utover punktene i avtalen, var det viktig for oss å forsøke å skaffe flertall for vår egen politikk i kommunestyret og budsjettprosessene.

Les den politiske samarbeidsavtalen 2019-2023