Rekordstort årsmøte – Bakkehaug gjenvalgt

Et godt besøkt årsmøte i Eidsvoll Venstre gjenvalgte Knut Bakkehaug som leder, og vedtok en uttalelse om å fortsette arbeidet for åpenhet og innsyn i Eidsvoll kommune.

Årsmøtet i Eidsvoll Venstre ble avholdt på rådhuset 16. februar. Deltagelsen var rekordstor, den største på 10 år. Debatten gikk livlig, og målet er klart: Å komme tilbake i kommunestyret ved valget i september. Som kjent manglet Venstre 18 stemmer på å beholde mandatet i kommunestyret i 2019, og årsmøtets deltagere roste Knut Bakkehaug for arbeidet med å synliggjøre Venstre i lokale medier.

Stort behov for åpenhet og innsyn i Eidsvoll kommune

Behovet for åpenhet og innsyn i Eidsvoll kommune er ikke blitt mindre, så årsmøtet vedtok en uttalelse om at Venstre må prioritere arbeidet med åpenhet og innsyn.

Gjester fra Viken Venstre

Årsmøtet hadde besøk av to gjester fra fylkeslaget. Leder i Viken Venstre, Arjo van Genderen holdt en innledning om frihet, demokrati og viktigheten av å stille til valg for å ivareta demokratiet.

Solveig Schytz er gruppeleder i fylkestinget og 1.kandidat ved høstens fylkestingsvalg til Nye Akershus. I sin hilsningstale understreket hun at hennes viktigste oppgave er å bistå og støtte opp under Venstres lokale kandidater. Hun fortalte om saker lokallaget og fylkeslaget kan jobbe sammen om og synliggjøre frem mot valget.

På fylkestingets møte dagen før årsmøtet hadde Venstre fått gjennomslag for et forslag om å prioritere lærerne i lønnsoppgjøret.

Årsmøtets valg

Årsmøtet valgte følgende styre:

Leder: Knut Bakkehaug, gjenvalg
Nestleder: Kathrine Nitter, gjenvalg
Styremedlem: Lars O. Haugen, gjenvalg

1.vara: Finnero Bustadmo, ny
2.vara: Dan Halle, ny

Viken Venstre skal avholde årsmøte på Gardermoen 11. – 12.mars. Eidsvoll har tre delegater på fylkeslaget årsmøte. De som ble valgt er Knut Bakkehaug, Kathrine Nitter og Lars O. Haugen. Varadelegater for delegatene ble Finnero Bustadmo, Dan Halle og Anja Zabelberg.

Omvisning på Eidsdvollsbygningen

Før årsmøtet hadde medlemmer og kandidatene på kommunevalglisten blitt invitert til omvisning på Eidsvollsbygningen. Direktør ved Eidsvoll1814, Bård Frydenlund holdt en interessant og inspirerende omvisning, på datoen for Notabelmøtet i 1814.

Datoen for Eidsvoll Venstres års- og nominasjonsmøte var slett ikke tilfeldig valgt, forteller Knut Bakkehaug i dette intervjuet.