Gruppemøter i Viken Venstres fylkestingsgruppe

Viken Venstres fylkestingsrepresentanter. Fra venstre: Tove Hofstad, Solveig Schytz og Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Gruppemøter i Viken Venstres fylkestingsgruppe for våren 2023

29.mars: fysisk møte i Drammen, morgenmøte kl. 08.00-09.00. Mulig med digital deltakelse.
13.april: Digitalt møte kl. 19.00.
10.mai: fysisk møte i Drammen, morgenmøte kl. 08.00-09.00. Mulig med digital deltakelse.
25.mai: Fysisk møte hos Tove Hofstad, Lier. Kl. 18.00.
21.juni: Fysisk møte i Drammen, morgenmøte kl. 08.00-09.00, mulig med digital deltakelse.