Uttalelse: Hev terskelen for tilbakekallelse av statsborgerskap

Foto: TWPhotography

Uttalelse vedtatt av hovedstyret i Oslo Venstre 16. mars 2023:

Statsborgerskap er det rettslige båndet mellom en borger og staten, og utgjør en viktig trygghet for den enkelte.

Til tross for at man er godt integrert i samfunnet, deltar i arbeidslivet og har stiftet familie, kan man likevel aldri slå seg til ro. Et norsk statsborgerskap kan nemlig tilbakekalles. Siden 2012 har over 140 mennesker fått sitt statsborgerskap tilbakekalt, og dermed blitt statsløse. Et eksempel er Mahad Mahamud som ble utvist og fratatt sitt norske statsborgerskap i 2016, etter å ha bodd hele 17 år i Norge. Han var godt integrert, jobbet som bioingeniør, og utgjorde ingen trussel mot samfunnet. Dersom man oppgitt uriktige opplysninger i sin søknad om statsborgerskap, bør myndighetene gjøre en forholdsmessighetsvurdering som blant annet tar sterkt hensyn til botid og nær familie i Norge.

Ingen burde leve i usikkerhet og redsel for at de en dag skal bli statsløse. Dessverre opplever flere mennesker å gå rundt med en frykt om at de en dag skal bli fratatt deres norske statsborgerskap og alle rettighetene det medfører.

Dette er en umenneskelig politikk som motvirker integrering, skaper frykt og ødelegger menneskeliv.

Oslo Venstre vil derfor:

  • Endre instruksen om tilbakekalling av statsborgerskap, og presisere at UDI skal ta hensyn til lang botid og nær familie i sine vurderinger
  • Innføre en foredelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap