Uttalelse: Verdens mest bærekraftige og skånsomme hovedstad

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt av hovedstyret i Oslo Venstre 16. mars 2023:

Oslo som turistmål var i 2022 tilbake på nivået før pandemien. Hovedstaden har et bredt tilbud av opplevelser til glede for nasjonale og internasjonale turister. Turismen bringer også med seg noen belastninger, særlig for naturen og dyrelivet. Oslo Venstre vil at Oslo skal bli verdens beste hovedstad når det gjelder bærekraftige opplevelser. For å klare dette må vi øke kunnskapen om hvordan reiseliv påvirker dyrelivet. Da må vi spille på lag med både næringslivet, naturvernorganisasjoner og reiselivsaktører. Sammen skal vi ta reiselivsutviklingen i en retning som skåner og ivaretar naturen og miljøet. Det skal vi gjøre samtidig som vi bruker kunnskap om hvordan ferdes i naturen på en måte som er skånsom for dyrelivet, særlig i sårbare perioder.

Besøkende vil ikke lenger bare se på naturen. De vil også ferdes i den og bruke den til ulike aktiviteter – enten det er med elsykler, på løpeturer, kajaking eller klatring. Dette er bra for folkehelsen og en utvikling vi ønsker velkommen. Reiselivsnæringen samarbeider med andre involverte aktører, som grunneiere og lokale myndigheter, for at naturen skal kunne benyttes av alle parter på best mulig måte. Samtidig må vi ikke glemme dyrelivet. Oslo Venstre vil øke kunnskapen hos både reiselivsaktører, turister og Osloborgere om hvordan naturbaserte aktiviteter kan forstyrre dyreliv, beite- og hekkemønster. Ved å tilgjengeliggjøre kunnskapen, gir vi mennesket muligheten til å foreta skånsomme og bærekraftige valg i sin hverdag.

Oslo Venstre vil:

  • Utvikle en bærekraftstrategi for reiselivet i Oslo, i samarbeid med reiselivsaktører, bedrifter og Innovasjon Norge.
  • Jobbe sammen med reiselivsaktørene for å sikre en bærekraftig Oslo-natur i skog, mark og fjord.
  • Gjøre det enklere for bedrifter å levere gode reiselivstilbud som ikke belaster naturen, med særlig fokus på hvordan dyr kan skånes fra forstyrrende og skadelig menneskelig aktivitet.
  • Øke kunnskapen om hvordan mennesker påvirker dyrelivet i og rundt Oslo, og hvordan man kan minimere denne påvirkningen.