Uttalelse: Nå er det lærernes tur!

 

 

 

Vedtatt av Viken Venstres årsmøte den 12. mars 2023

Barnehage og skole er noe av det viktigste vi har i samfunnet vårt. En god utdanning med gode faglærte lærere er løsningen på mange utfordringer både vi som samfunn i Norge, men også som en del av verden står ovenfor. Det er derfor bekymringsfullt å se hvordan Norge i dag, får stadig færre faglærte lærere, og at det er et stadig høyere konfliktnivå mellom arbeidstager og arbeidsgiver.

Lærerstreiken i 2022 viste oss hvor stor mistilliten er mellom KS og lærerne våre i barnehage og skole. Streiken vitner også om frustrasjonsnivået hos undervisningspersonale som stadig opplever seg tilsidesatt, og erstattet av ufaglærte. En konsekvens av dette er at flere lærere trekker seg ut av barnehage og skole. 40 000 utdannede lærere arbeider i dag i andre sektorer, utenfor skolen, og søkningen til lærerutdanningen går nedover.

Ironisk nok ble streiken en økonomisk opptur for kommunene, som både sparte lønnsmidler for de som streiket, og som også slapp å betale ut lønnspålegg til lærerne i perioden mai til september.

I en situasjon hvor man i dag har 1 av 6 lærere i grunnskolen som mangler lærerutdanning, ifølge SSB, og en barnehagesektor som svikter med rekruttering av pedagogisk personale, så er vi bekymret for det vedvarende konfliktnivået mellom lærernes organisasjoner og KS som forhandlingspart for kommunene som arbeidsgiver.

Taperne er elevene: Elevene som sitter å skal lære seg matte, men har en lærer som ikke kan faget. Eller elevene som står i en sosial konflikt, men det er fjorårets russ som kommer inn for å løse opp, fremfor en faglært person.

Tillit mellom arbeidsgiver og ansatt er avgjørende for å ha en god utvikling. Venstre mener at et godt lønnsgrunnlag hvor utdanning lønner seg og premieres er viktig for rekruttering til skole og barnehage. Viken Venstre mener derfor at lærerne bør prioriteres i årets lønnsforhandlinger. Venstre er bekymret for at det vedvarende og stadig høyere konfliktnivået mellom KS og lærernes organisasjoner vil ramme elevene enda hardere i åra som kommer.

Viken Venstre mener derfor at KS og lærernes organisasjoner må bygge tillit slik at framtidige lønnsforhandlinger gir gode løsninger til det beste for elevene.