Programkomiteen for Lier er i gang

Lier Venstres programkomité 2023. Fra venstre; Marian Hammer, Tor K. Haugen, Frode Olsen, Tove Hofstad. Per-Olav Sørhus var ikke til stede da bildet ble tatt, Foto: Lier Venstre

Programkomiteen for Lier Venstre er i gang og ønsker bred involvering fra organisasjonen i dette arbeidet. Frist for innspill er 15. juni, 2023.

Programkomiteen 2023:

Tove Hofstad (leder)

Tor Kristen Haugen
Marian Hammer
Per-Olav Rørhus
Frode Olsen

 

Situasjonsbilde fra et arbeidsmøte i Lier Venstres programkomité

Framdriftsplan:

  • 29. januar: Programkomité velges på årsmøte
  • 12. april: Oppstart programkomité
  • 12. – 15. juni: innspillsmøter
  • 15. juni: Frist for innspill til valgprogrammet
  • 19. juni: programutkast sendes ut på høring i organisasjonen.
  • 26. juni: Frist for endringsforslag
  • 30. juni: Programmøte – Sluttbehandling av valgprogram. Sted: Formannskapssalen, Gamle Hegsbro i Lierbyen

Innspill til valgprogram i Lier (Frist: 15. juni, 2023)

Mandat:

Komiteen skal lage utkast til program for kommunen de bor i.

Komiteen har sin virketid frem til programmet er vedtatt.

Programkomiteens hovedoppgave er å legge fram forslag til valgprogram for Lier Venstre. Programkomiteens endelige forslag sluttbehandles på programmøtet 30. juni, 2023.

Programkomiteene skal sikre bred involvering fra organisasjonen, og legge til rette for at medlemmene kan komme med innspill og være med på politikkutformingen i en tidlig fase.