Vi blir stadig eldre

Husdrøm, Foto: Pixabay

Vi ønsker å snu den den uheldige utviklingen.

Vi har over tid sett at det i kommunene som har boplikt blir demografien eldre og eldre, og det tar tid å snu. Derfor mener vi det er på tide å stå opp og ta et standpunkt på det nå. Vi vil ikke ha et Tjøme og Færder som forgubbes fordi unge ikke har mulighet til å komme hit.
Selv om alle innbyggere i alle aldre har sine fordeler, og tilfører lokalsamfunnet viktige verdier og innsatsfaktorer vil en skeiv aldersfordeling være uheldig. Vi trenger både unge, middelaldrende og gamle. Vi har over tid sett at antallet personer i 20-40-åra har blitt lavere enn det vi kunne ønske.
Dette må vi gjøre noe med.

Nylig valgte Risør å oppheve boplikten, og stadig færre kommuner velger å ha boplikt. Etter at boplikten ble fjernet på Veierland i 2012, har det ikke vært boplikt på Nøtterøy. Vi ser nå at noe av skremselspropagandaen om at hvis man opphever boplikten, vil man oppleve at veldig mange helårsboliger blir sommerresidenser, ikke slår til. På Veierland har andelen fastboende og barnefamilier økt, etter at boplikten ble opphevet.

Etter lang og grundig vurdering og diskusjon har vi kommet frem til at vi også ønsker å fjerne den i resten av kommunen.

Dette omtales i en artikkel i Tønsbergs Blad 24.04.

I dag er det boplikt i den delen av kommunen som tidligere hørte inn under Tjøme kommune. Det betyr at du ikke kan kjøpe bolighus der uten at noen bor i huset hele året. Boplikt betyr at du eller noen må bo på eiendommen. Dette fører til at potensielle boligkjøpere velger å ikke kjøpe bolig her, fordi de er usikre på om de vil kunne få igjen investeringen om de ønsker å selge.

Fjerning av boplikten betyr ikke frislipp for bygging i strandsonen. Tvert imot tror vi det kan bety utvikling, større grunnlag for næringsliv, handel og tjenesteyting i hele kommunen.