Stillingsannonse: Er du vår nye politiske rådgiver?

Hallstein Bjercke og Marit Vea
Hallstein Bjercke og Marit Vea, Foto: Baard Salvesen

Venstre er Oslos liberale og grønne parti. Vil du hjelpe oss å levere politiske resultater for byen vår?

Vi tilbyr en arbeidsplass i et spennende, hektisk og kreativt arbeidsmiljø. Oslo Venstres bystyregruppe består av fire valgte bystyrerepresentanter og ni vararepresentanter, hvorav gruppeleder og gruppenestleder er heltidspolitikere. I tillegg har gruppen per i dag et sekretariat bestående av gruppesekretær (100 prosent) og to politisk rådgivere (50 prosent hver) . Vi søker nå en ny person til politisk rådgiver-stillingen i 100 prosent.

Arbeidsoppgavene for politisk rådgiver er først og fremst å støtte gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant i deres arbeid. Dette innebærer blant annet saksforberedelse til utvalgsmøter og bystyremøter, produksjon av artikler og innlegg for media og egne nettsider, og koordinering med partiorganisasjonen lokalt og nasjonalt. Oppgavene innebærer deltagelse i gruppens politiske og strategiske arbeid.

Det søkes kandidater med stor arbeidslyst, gode samarbeidsevner og rolleforståelse. Kjennskap til Oslo kommunes politiske styringssystem vil være en fordel. Det bes om at søkere legger ved kortfattet søknad og CV til [email protected]. Det forutsettes at søkere har forståelse for Oslo Venstres politikk og organisasjon, og deler Venstres grunnsyn.

Arbeidssted for stillingen er Oslo rådhus. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Evt. overtid kompenseres gjennom avspasering/utvidet ferie. Tiltredelse 1. august eller etter avtale. Lønn etter avtale.

Stillingen løper frem til 01.11.2027, med mulig forlengelse. Frem til dette gjelder tre måneders gjensidig oppsigelsestid.

For spørsmål om stillingen, kontakt gruppeleder Hallstein Bjercke på [email protected] eller telefon 930 387 42.

Søknadsfrist er 15. mai.