By og stedsutvikling

Venstre vil:

  • styrke satsingen på bygdepakker i regi av fylket og Statens Vegvesen for å tilrettelegge for utvikling av klimavennlige og attraktive bygder, ref. «Bygdepakke Bø».
  • utvikle regionale næringsområder i samsvar med fylkenes regionale planer for bærekraftig arealbruk.
  • føre en forpliktende politikk for vern av kulturminner.
  • prioritere utbygging av energistasjoner med fyllestasjoner for biogass og hydrogen og ladeinfrastruktur for elbiler i hele Telemark

(start /forrige kapittel / forrige side / neste kapittel)