Kollektivtransport

 

 

Venstre vil:

  • at kollektivtransporten skal være fossilfri innen 2026
  • øke frekvensen morgen og kveld på alle kollektivruter og satse spesielt på ekspressbusser for å binde sammen hele fylket
  • at kollektivtilbudet må omfatte hele fylket. Det må etableres gode ordninger også i spredtbygde områder. Innføring av bestillingsruter for buss må videre prøves ut
  • utvikle knutepunkter og holdeplasser langs hovedveiene og som en del av buss- og togtilbudet i fylket
  • opprettholde lave priser på kollektivtilbudet
  • sikre at det ikke oppstår kollektiv-barrierer mellom nye og gamle fylkesgrenser. Sambandet Telemark (Notodden) – Buskerud (Kongsberg) må sikres et godt og rimelig kollektivtilbud
  • at det etableres et takst- og billettsamarbeid mellom tog-operatørene og Telemark fylkeskommune. Dette vil forenkle overganger mellom buss og tog samt gjøre det mer attraktivt og rimeligere å benytte kollektivtransport
  • at nye utbyggingsområder for næring og bolig legges slik at et godt kollektivtilbud kan sikres
  • stimulere til økt bruk av sykler og elsykler, blant annet ved etablering av pendlerparkering for sykler på̊ togstasjoner og busstopp
  • sikre korresponderende kollektivtilbud til Torp også fra de øvre delene av fylket

(start /forrige kapittel / forrige side / neste side / neste kapittel)