En skole for alle

Venstre vil:

 • prioritere oppfølging og testing av elever som sliter med dysleksi og dyskalkuli gjennom styrket rådgivnings- og oppfølgingstjeneste
 • styrke skolehelsetjenesten med miljøterapeuter i den videregående skolen, blant annet ved etablering av tverrfaglige team med miljøterapeuter
 • utvikle elevdemokratiet på hver enkelt skole. Det skal innføres fast dialog mellom elevrådet, skoleledelse og folkevalgte i fylkeskommunen og sikres god dialog mellom elevråd og Ungdomsrådet
 • benytte aktiv brukermedvirkning i mye større grad ved universell utforming av fylkeskommunens bygg og tjenester
 • innføre mentorordninger for yrkesfagelever som sliter med å kvalifisere seg til læreplass
 • videreutvikle lærekandidatordningen for å sikre at flest mulig går ut av videregående opplæring med dokumentasjon på sin kompetanse
 • gjøre det mulig å ta opp fag fra ungdomsskolen og tilby intensivkurs for de som henger etter ved overgangen til videregående skole
 • sørge for at alle kommuner i Telemark kan ha fem dagers skoleuke på barnetrinnet, ved at fylkeskommunen medfinansierer én ekstra skyss hjem etter endt skoledag for elever på 1.-4. trinn
 • dimensjonere lærlingtilbudet i kommunene for å sikre at lærlingene får arbeidsmuligheter i sine nærområder
 • gi løpende kompetanseheving til lærere. Kompetanseutviklinga skal ta utgangspunkt i hver enkelt skole sitt behov
 • tilby stipend for de som tar videreutdanning til faglærer der hvor det er særlig vanskelig å rekruttere
 • redusere undervisningstimetallet til kontaktlærerne

(start / forrige kapittel / forrige side / neste kapittel)