Samferdsel

 

Venstre vil føre en samferdselspolitikk som gir god mobilitet for befolkningen, bidrar til et framtidig utslippsfritt samfunn og gir økt verdiskaping for næringslivet.

Det skal være trygt, ukomplisert og rimelig å benytte kollektivtransport!

Trafikksikkerhetsarbeidet må fortsatt styrkes, slik at visjonen om null drepte i trafikken kan nås.

Venstre er en pådriver for miljøvennlig transport innenfor alle områder, som f.eks. anlegg for landstrøm i fylkets største havner.

Venstre vil være en aktiv bidragsyter på alle forvaltningsnivåer for inngåelse av ny «Byvekstavtale» i Grenland.

Jernbane

Ferger og fly

Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier

Kollektivtransport

Vei

By og stedsutvikling

(start / forrige kapittel / forrige side / neste side / neste kapittel)