Idrett

Idrett

Venstre vil legge til rette for at flest mulig mennesker får anledning til å delta i idrett og friluftsliv. Idretten er vårt største frivillige fellesskap og skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse. Idrett er mer enn konkurranse. Det er lek, samvær, integrering og dugnadsånd. Venstre vil legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv i hele landet, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen.

Venstre mener det er spesielt viktig å sikre at alle barn og unge har likeverdige muligheter til å delta i de lokale idrettsaktivitetene. Venstre vil legge til rette for flere breddeidrettsanlegg og sikre at nye idretter og aktiviteter sikres gode vekstvilkår.

Venstre vil:

  • styrke den fysiske aktiviteten blant barn og unge gjennom et bredt samarbeid med skoler, kommuner, lag og foreninger
  • prioritere det frivillige kultur- og idrettsarbeidet
  • støtte opp om utbygging av idrettsanlegg i nært samarbeid med fylkets idrettskrets
  • støtte opp om etablering av næranlegg, da de er viktige for både de organiserte og ikke-organiserte aktivitetene
  • at det finnes områder i nærmiljøet der barn kan utfolde seg i uorganisert leik
  • sørge for at idrettstilbudet er bredt og mangfoldig
  • arbeide for økt nasjonal andel av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett

(start /forrige kapittel / forrige side / neste side )