Kultursamarbeid

Venstre vil:

  • øke satsingen på̊ Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
  • støtte talentutvikling i fylket og videreføre satsningen på Ung Kultur Møtes (UKM)
  • videreføre deltakelse og arbeidet med regionale filmsenter
  • støtte og videreutvikle Sør-Norsk Folkemusikksenter
  • støtte fylkets mange festivaler
  • arbeide for å fremme fylket som festivalfylke
  • ha et bredt samarbeid med lag, foreninger, skoler, kommuner, idrettens organisasjoner, næringsliv og private aktører
  • gi paraplyorganisasjonene gode rammevilkår
  • arbeide for et godt samarbeid og utvikling mellom fylkets mange profesjonelle aktører og våre amatører innen kulturområdet

(start /forrige kapittel / forrige side / neste side )