Kultur, idrett og folkehelse

Kultur

I et åpent og liberalt demokrati som vårt må det være vide rammer for kulturytringer. Kultur fremmer demokrati og er en drivkraft der mennesker møtes. Kultur fremmer livskvalitet, folkehelse og menneskelig vekst.

Kulturbegrepet i fylket omfatter alle kunstneriske uttrykk, idrett, bibliotek, museer, utdanningsinstitusjoner, festivaler og kulturminner.

En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i fylket er en viktig investering i et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til god sosial utjevning, integrering, folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i fylket.

Det frivillige kulturlivet står for den største produksjonen av kulturell aktivitet. Det er derfor viktig å sikre organisasjonene frihet og gode rammevilkår. Det er der kompetansen, ideologien og kunnskapen om frivillighet er ivaretatt.

Venstre vil:

 • ha profesjonell utsmykking av nye fylkeskommunale bygg
 • sikre videreføringen av Teater Ibsen som fylkets regionale teatertilbud
 • støtte utviklingen av et Ibsen-formidlingssenter/Ibsenbibliotek i Skien
 • støtte Grenland Friteater som fylkets eldste
 • frittstående teatergruppe
 • støtte en videreutvikling av kunstnerbyen Kragerø
 • ha søndagsåpne bibliotek og samarbeide med kommunene om biblioteket som møteplass og arena for debatt
 • forsterke bibliotekenes rolle som sosiale og kulturelle møteplasser
 • utvikle fylkesmuseene som en aktiv formidler av fylkets kulturhistorie
 • føre en forpliktende politikk for vern av kulturminner
 • utvikle mulighetene UNESCOs verdensarvliste gir for Rjukan og Notodden.
 • utvikle Telemarkskanalen som en arena for gode opplevelser, samtidig som vi vil sørge for god forvaltning og ivaretaking av det unike teknisk industrielle kulturminnet som kanalen er
 • at fylkets unike geologi blir gjort bedre kjent gjennom Gea Norvegica UNESCO Global Geopark
 • bidra til å videreutvikle de konsoliderte museene i fylket
 • støtte opp under mindre museer, historiske samlinger og stiftelser som et supplement til de konsoliderte enhetene
 • opprettholde og tilrettelegge for kulturarbeidsplasser over hele fylket

(start / forrige kapittel / forrige side / neste side )