Kulturnæring

Årlig konsumerer vi kultur for milliarder av kroner. Mange store og små selskaper oppstår og drives for å skape kulturelle opplevelser.

Kulturnæringene har blitt en stadig større del av norsk økonomi. I tillegg har kulturnæringene flere av egenskapene som trengs for at næringslivet skal lykkes med å være nyskapende og omstille seg.

Kulturnæringene bidrar til lokal utvikling og utvikler steders særpreg og identitet.

Telemark har mange kunstnere og et rikt tilbud av teater, musikk, kor, museer, natur og severdigheter som kan være aktører eller inngå i opplevelsesøkonomien. Likså vil omdømmebygging, design, historiebygging, sponsing og kultur som investering være elementer i arbeidet. Det er spesielt viktig å få til et samarbeid og samspill mellom de forskjellige aktørene. Den unike industri- og verdensarven som Rjukan – Notodden representerer, må forvaltes og bevares. Mulighetene som UNESCO-statusen til fylkets attraksjoner gir, bør utnyttes bedre på tvers av aktører og næringer i hele fylket, blant annet ved å sørge for at varer og tjenester er tilgjengelig der det er behov, når det er behov.

Venstre vil:

  • aktivt støtte etablering av et besøkssenter ved Nasjonalparken på Jomfruland, som er et viktig kulturprosjekt
  • skape felles treffpunkter for samarbeid mellom kulturaktører
  • gjøre veien fra gründer til lønnsom kulturbedrift enklere
  • utvikle kulturbaserte næringer og opplevelsesturisme. Særlig kystkulturen har stort utviklingspotensial
  • bidra til felles planverk for utvikling av kystkulturen og støtte kystlagene i sitt arbeid med ivaretakelse av denne viktige kulturarven
  • opprettholde et godt båt- og fergetilbud i fylkets skjærgård
  • videreutvikle bærekraftige turistdestinasjoner i fylket i samarbeid med Innovasjon Norge

(start /forrige kapittel / forrige side / neste kapittel)