Sunn og god økonomi

Fleire grøne jobbar

Ei stemme til Venstre er en stemme til lokalpolitikere som vil jobbe for ein sunn kommuneøkonomi!

Dette er den viktigaste prioriteringa framover.

Som politisk parti ønsker me å ha pengar til å løfte fram politiske saker. Da må me ha ein økonomi som gir politisk handlingsrom. Alle andre prioriteringar og saker må sjåast i lys av dette.

Det er uansvarleg å bruke meir pengar enn ein har – me vil vera med og ta ansvar for å prioritere.

 

forrige side første side