Vi tar vare på Berger og Svelvik

Kollage med portretter av margaret dabrowska, herman ekle lund og tiril roestad.
10. kandidat Margaret Dabrowska, ordførerkandidat Herman Ekle Lund og 7. kandidat Tiril Sofie Røstad., Foto: Nina Holtan

Svelvik, Berger og Nesbygda fortjener oppmerksomhet og satsing i nye Drammen, med mulighet til å gjøre ting litt annerledes enn resten av storkommunen. Her er noe av det vi vil for områdene.

Vi tar vare på

  • Naturen: Vi støtter ikke etablering av tømmerhavn på Juve, som har store negative konsekvenser for både natur og nærmiljø. Vi vil stanse nedbyggingen av Knemsbukta. I stedet vil vi lage et nasjonalt senter for restaurering av våtmark og marin natur på Bokerøya. Vi vil også lage en juridisk bindende markagrense for å verne viktig biologisk mangfold og naturopplevelser.
  • Matjorda: Vi har nulltoleranse for ødeleggelse av matjord. Jordbruket i Svelvik er unikt og har en sterk produksjonsevne som må vernes om. Vi vil heller hjelpe jordbruket å vokse gjennom å satse mer på innkjøp av lokal mat, og hjelpe til med rådgivning og kanalisering av eksterne midler og satsinger.
  • Ungdomstilbudet: Vi vil holde Undergrunnen åpen og forlenge åpningstiden hvis det er behov for dette. Vi vil ha godt vedlikehold av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og sikre at de som ikke holder på med klassisk organisert idrett også har et variert tilbud. av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Vi inkluderer

  • Innbyggerne i utvikling av eget nærområde: Vi vil gi mer makt og ressurser til Nærutvalget for å ta lokale avgjørelser. Vi støtter innbyggerinitiativet om å utvikle Ebbestad-området til nærmiljøanlegg og vil utrede dette før vi vurderer å selge skoletomta. Vi vil også kjempe for at Byhuset/SBV-huset blir etablert i samarbeid med frivilligheten og næringslivet. I tillegg vil vi gi nærmiljøene mulighet til å drifte, fikse og vedlikeholde egne friområder og grøntområder med støtte fra kommunen, i stedet for å måtte vente på at noen kommer og ordner opp.
  • Svelvik som turiststed: Sydhavsstrender, kunst på internasjonalt nivå, unik arbeider- og industrihistorie og sørlandsgater er noe av det vi kan by på. Vi vil derfor satse på Svelvik og Berger som turistdestinasjon i Drammen og på Østlandet.
  • Menneskene som bor her: Vi har et flott mangfold av mennesker i Svelviksamfunnet og vi vil inkludere innbyggere med annen kultur. Dessverre opplever noen diskriminering og ulemper på grunn av manglende språk- og kulturkunnskaper. Venstre vil derfor ha gratis norskkurs for alle innvandrere og strenge regler for et seriøst arbeidsliv for å hindre utnyttelse.

Vi kjemper for frihet til

  • Å ta bussen når du vil i hele kommunen: Vi vil ha flere bussavganger på dagens linjer, få ringbuss-ruta til Sande tilbake og nattbusser til Drammen i helgene.
  • Å ha tjenester nært der du bor: Vi vil gjenåpne Berger skole, slik at familier med skolebarn på Berger blir likestilt med resten av Drammen. Vi vil beholde dagens barnehage-, skole- og helsetilbud i resten av gamle Svelvik og videreutvikle knutepunktet.
  • Bedre logistikk for næringslivet: Vi vil presse staten og fylket til å finansiere “ny Svelvikvei” fra Tørkop til Eik sammen med utbyggerbidrag fra næringslivet. Det skal skje med minst mulig bruk av bompenger, og i så tilfelle på en ny vei etter den er åpnet. Må det kreves inn penger før ferdigstillelse, så skal det skje på et punkt hvor alle får en gratis omkjøringsmulighet. Vi vil ikke akseptere at folk på Nesbygda og Svelvik nord sperres inne av en bom og får regninga alene.