Vi tar vare på Fjell

Portretter av Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud og Mahamud Ismail i kollage.
1. kandidat Herman Ekle Lund, 2. kandidat Emilie Ovnerud og 11. kandidat Mahamud Ismail., Foto: Nina Holtan

Fjell er en av Drammens flotteste kommunedeler, med unike behov og muligheter. Vi i Venstre vil satse på Fjell i årene framover. Her er hvordan.

Vi tar vare på

  • Naturen: Vi vil stanse nedbyggingen av biologisk mangfold og nærturterreng. Derfor vil vi lage en juridisk bindende markagrense, så det blir ulovlig å bygge ned mer av skogen.
  • De nære tjenestene: Venstre går mot nedleggelse av små barnehager, skoler og helsetjenester. 
  • Skolene og barnehagene: Oppveksttjenestene i Drammen er kuttet til beinet og rammene er for små til at vi kan gi et tilbud faglig og forebyggende som er godt nok. Vi vil derfor gi større ressurser til skoler, barnehager og forebyggende tjenester, og la fagpersonene prioritere hvordan dette brukes best mulig.

Vi inkluderer

  • Ungdommene i utviklingen av Fjell: Vi vil ta ungdommene på alvor og høre på hva de mener at trengs lokalt. Vi er lei av politikere som snakker ned Fjell uten å ha dialog med ungdommene.
  • Alle inn i arbeidslivet og aktiviteter: Vi vil snu dagens store problemer med utenforskap. Mye av dette handler om arbeidslivstiltak. Vi vil derfor kjempe for at alle får arbeide med noe de er gode til eller være med på meningsfull aktivitet utenfor det tradisjonelle arbeidslivet. For å få til dette vil vi styre NAVs lokale arbeidsmarkedstilbud på en smartere og mer lokalt tilpasset både, og samarbeide bedre med med næringslivet og frivilligheten for å skape arbeidsplasser og tilbud.
  • Lokaldemokratiet: Vi vil vil gi mer makt og ressurser til nærutvalget for å ta avgjørelser som angår deres eget nærmiljø.

Vi kjemper for frihet til

  • Leksefri som pedagogisk metode: Vi vil at lærerne skal kunne innføre leksefri undervisning, dersom de og elevene mener dette er det beste for sin klasse. Denne beslutningen skal ligge hos skolen – ikke politikerne – men muligheten skal være der.
  • Tillit til utøvelse av faglig skjønn: Vi vil gi de ansatte fagpersonene i kommunen større tillit til utøvelse av faglig skjønn. Vi tror de beste beslutningene tas av et kompetent menneske som er nærmest mulig problemet som skal løses. Politikerne bør holde seg unna saker som fagfolk løser best gjennom egen kompetanse.
  • En bolig for alle: Vi vil innføre “tredje boligsektor”-løsninger som gjør at flest mulig får muligheten til å kjøpe egen bolig. Vi vil sikre at vi har kommunale leiligheter som dekker folks behov, som alle har råd til.