Vi tar vare på Strømsø

Portrett av Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud og Ismail Mahamud i collage
1. kandidat Herman Ekle Lund, 2. kandidat Emilie Ovnerud og 11. kandidat Mahamud Ismail., Foto: Nina Holtan

Strømsø er Drammens gamleby med stor sjel og varme. Dessverre har Strømsø vært nedprioritert i mange år. Nå skal Strømsø løftes. Bilene skal bort, kulturminnene skal bevares og settes i sentrum for byutviklingen, og det skal bli tryggere og triveligere for unge og voksne i nærmiljøene.

Vi tar vare på

  • Naturen: Vi vil ha en juridisk bindende markagrense for å gjøre det ulovlig å ødelegge mer av skogen. De foreslåtte naturødeleggelsene på Galterud og Drafnkollen skal stanses. 
  • Kulturminnene og historien: Ødeleggelsen av det historiske Drammen må ta slutt. Vernevedtak må respekteres og ny utvikling må bygge opp under det gamle.
  • Skolene og barnehagene: Venstre vil gi mer tillit til pedagogene og andre fagpersoner og deres faglige skjønn, og styrke ressursene til skole, barnehage og forebyggende tjenester.

Vi inkluderer

  • Folk i utviklingen av området: Vi vil vil gi mer makt og ressurser til Nærutvalget for å ta avgjørelser som angår Strømsø. 
  • Naboer i byggesaker: Vi vil sette krav til mye tidligere innbyggerinvolvering i utbyggingssaker enn i dag. Vi vil at det skal gjøres reell medvirkning allerede i planinitiativfasen.
  • Alle inn i arbeidslivet og aktiviteter: Vi vil snu dagens store problemer med utenforskap. Mye av dette handler om arbeidslivstiltak. Vi vil derfor kjempe for at alle får arbeide med noe de er gode til eller være med på meningsfull aktivitet utenfor det tradisjonelle arbeidslivet. For å få til dette vil vi styre NAVs lokale arbeidsmarkedstilbud på en smartere og mer lokalt tilpasset både, og samarbeide bedre med med næringslivet og frivilligheten for å skape arbeidsplasser og tilbud.

Vi kjemper for frihet til

  • Et bilfritt byliv: Vil vil få trafikken ut av sentrum, gjøre det lettere å gå, sykle og ta buss, og gjøre gatene tryggere og triveligere for barn og voksne. Kommunedelplan for mobilitet på Strømsø skal prioriteres raskt som planoppgave i den nye kommunestyreperioden, slik at vi får fortgang i konkrete tiltak for å endre trafikksituasjonen.
  • Tjenester og tilbud der du bor: Venstre vil stanse nedleggelse av lokale barnehager, skoler, helsetjenester og fritidstilbud.
  • Å mestre norsk språk og kultur: Venstre vil ha gratis norskkurs for alle som ikke har tilgang på dette gjennom introduksjonstilbudet eller andre liknende tilbud. Vi vil ha gode kurs i samfunn, plikter og rettigheter som er tilgjengelige for alle. Vi vil samtidig sikre at alle får god informasjon på eget morsmål, særlig i arbeidslivet hvor vi vil hindre utnyttelse og useriøse forhold gjennom å sikre tilgang på tillitspersoner som snakker morsmål.