Levende lokalsamfunn

For Venstre er det viktig at vår politikk bidrar til god stedsutvikling med boligområder som legger til rette for miljøvennlige og gode liv. Nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, kollektivtransport, arbeidsplasser og private tjenester sikrer dette.

Venstre vil:

  • Utvikle nærmiljøer tilpasset stedenes egenart.
  • Tilpasse kollektivtilbudet til folks behov.
  • Sikre mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten der folk bor.
  • Bygge sammenhengende gang- og sykkelveier.
  • Ta vare på kulturminner.
  • Bevare vårt vakre kulturlandskapet.
  • Fortette varsomt rundt de etablerte by- og tettstedene.

Visjoner:

Kunstnerbyen Åsgårdstrand

Borre

Nykirke

Horten by