Vi tar vare på Krokstadelva og Solbergelva

Portretter av Rune Fortun, Camilla Ulsund og Herman Ekle Lund i collage
3. kandidat Rune Fortun, 4. kandidat Camilla Ulsund og 1. kandidat Herman Ekle Lund., Foto: Nina Holtan

Krokstadelva og Solbergelva er kommunedeler fylt med vakker nærnatur, aktive lokalsamfunn, trygge og gode nærmiljøer og mye kreativ skaperkraft. Vi i Venstre vil jobbe målrettet for å legge til rette for å utvikle mer av dette i lokalmiljøene. Her er hvordan.

Vi tar vare på

 • Skog og mark: Nærskogen skal ikke røres. Vi vil stanse nedbyggingen av biologisk mangfold og nærturterreng. Derfor vil vi lage en juridisk bindende markagrense, så det blir ulovlig å bygge ned mer av skogen.
 • Skolene og barnehagene: Oppveksttjenestene i Drammen er kuttet til beinet og rammene er for små til at vi kan gi et faglig og forebyggende tilbud som er godt nok. Vi vil derfor gi større ressurser til skoler, barnehager og forebyggende tjenester, og la fagpersonene prioritere hvordan dette brukes best mulig. Dagens barnehager og skoler skal ikke legges ned.
 • Nære helsetjenester: Krokstad sykehjem i ny og edruelig versjon skal ferdigstilles med nødvendige plasser innen 2029. Behov for hjemmetjenestebaser skal etableres i nærområdet.

Vi inkluderer

 • Alle skal med i arbeidslivet og aktiviteter: Ungdommene i nærmiljøet trenger aktiviteter, spesielt i Krokstadelva. Vi vil derfor samarbeide med lag og foreninger for å få på plass flere tilbud. Kulturskolen skal ha sterk tilhørighet lokalt. For de eldre vil vi etablere flere lavterskel dagsentertilbud i nærmiljøet, selv om dette også blir etablert på Krokstad sykehjem, gjerne i samarbeid med sosiale entreprenører.
 • Innbyggerne i lokaldemokratiet: Vi vil gi mer makt og ressurser til Nærutvalget for å ta avgjørelser som angår deres eget nærmiljø. Det skal være aktiv innbyggermedvirkning i all tjenesteutvikling. Eksempelvis skal skolen og FAU involveres i avgjørelsen om videre lokasjon av dagens Sagstedbrua.
 • Idretten og kulturlivet som samfunnsbygger: Vi heier på initiativene fra lokale foreninger om nærmiljøutvikling i Krokstadelva og i Solbergelva, som IBK Håndball sitt prosjekt Eknes Arena. Vi vil at kommunen skal være en god samarbeidspartner for private og frivillige initiativer.
  Vi vil likebehandle lagseide og kommunale anlegg i tilskudd til etablering og drift, og støtte opp om driftsmetoder som stimulerer til mer dugnad og aktivitet.

Vi kjemper for frihet til

 • Leksefri som pedagogisk metode: Vi vil at lærerne skal kunne innføre leksefri undervisning, dersom de og elevene mener dette er det beste for sin klasse. Denne beslutningen skal ligge hos skolen – ikke politikerne – men muligheten skal være der.
 • Tillit til utøvelse av faglig skjønn: Vi vil gi de ansatte fagpersonene i kommunen større tillit til utøvelse av faglig skjønn. Vi tror de beste beslutningene tas av et kompetent menneske som er nærmest mulig problemet som skal løses. Politikerne bør holde seg unna saker som fagfolk løser best gjennom egen kompetanse.
 • Meningsfull fritid for alle: Ungdommene i nærmiljøet trenger aktiviteter, spesielt i Krokstadelva. Vi vil derfor samarbeide med lag og foreninger for å få på plass flere tilbud. Kulturskolen skal ha sterk tilhørighet lokalt. For de eldre vil vi etablere lavterskel dagsentertilbud i nærmiljøet, gjerne i samarbeid med sosiale entreprenører.