Å flikke på barneskolen – ei sovepute og en utsettelse av nytt skolebygg?

Jørn Martinussen, Foto: Gro Lagesen

Sortland Barneskole har store behov for renoveringer. Det har de siste årene ikke vært prioritert utbedringer fordi det har vært planlagt bygging av ny skole. Nå tas det høyde for at skolen skal drives med eksisterende bygningsmasse i 10 år.

Høstens kommunevalg gjør at velgerne har en god mulighet få saken opp til ny politisk behandling.

Den 8 d.m. skal formannskapet ta stilling til behovet for renovering av Sortland barneskole.

Sortland barneskole forutsettes videreført med dagens bygningsmasse i 10 år. Det betyr at skolen må flikkes på for at det skal være forsvarlig å drifte skolen, og for å sikre et godt arbeidsmiljø for elever og personale. Det er også behov for å styrke budsjettene for årlig vedlikehold betydelig.

Når skolebygget først er flikket på, blir det fort en sovepute med stor fare for at bygging av ny barneskole blir skjøvet langt frem i tid. Et annet forhold som gjør at prosjektet blir skjøvet ut i tid er at ny skole i Lamarka er planlagt bygget i dyp myr. Da sier Statsforvalteren stopp. Det handler ikke om en vrangvillig Statsforvalter. Det handler om de klima og miljøutfordringene vi som samfunn står overfor.

I en slik situasjon blir det krevende å rekruttere lærere. Uansett hvor mye man flikker på et gammelt bygg er det fortsatt gammelt, og uforutsette skader på gamle bygg har en lei tendens til å dukke opp.

I løpet av 10 år vil det stadig dukke opp nye behov for utbedringer, og skolen vil på det nærmeste kunne bli en byggeplass med de ulempene og forstyrrelsene dette innebærer.

Lærere som skal satse sin framtid på Sortland vil selvfølgelig skjele til – ikke bare skolemiljøet, men også de fysiske forholdene ved skolen. Valget vil fort kunne falle på kommuner som har nye og moderne skolebygg. Dette er det først og fremst elevene som taper på.