5 grunner til å stemme Venstre i Lørenskog

1. Et tryggere Lørenskog og kontroll på veksten

Utrygghet og rask befolkningsvekst henger sammen. Utviklingen går så fort at det ikke er sosialt bærekraftig. I tillegg til at mange flytter inn, flytter det mange ut også. Vi var de første til å si “sett på bremsene”. Dessuten ønsker vi fokus på oversiktlige ungdomsmiljøer. Følelsen av utrygghet blant ungdomsskoleelever har økt helt siden 2014. Venstre har vært en pådriver for å utrede en tomt for en ny ungdomsskole i Lørenskog.

2. Øke kommunens økonomiske handlingsrom

Den kommunale lånegjelden er blitt enormt høy, – gjeld på 6,5 mrd. der halvparten har flytende rente. Det er likevel behov for å gjøre investeringer fordi tilflyttingen er så høy. Lørenskog kan ikke tillate seg å ta noen hvileskjær når det gjelder investeringer. I kommende kommunestyreperiode må derfor kommunen selge sentrale tomter for å få økt handlingsrom. I tillegg må vi tillate at private aktører bygger barnehager. Det bygges en i året, og kommunen kan ikke gjøre alt alene.

3. Hele Lørenskog i sone 1 og billigere kollektivreiser

Det er utfordrende å kjøre bil i en kommune der det er køer både her og der. Kollektivtilbudet kan bli enda bedre, spesielt innad i kommunen, men det bør også bli billigere! Solveig Schytz og Venstres fylkestingsgruppe har foreslått å endre sonesystemet flere ganger, men de rødgrønne i fylket gjorde ikke noe med det på de fire årene de satt med makten i Viken. Lørenskog Venstre vil kjempe for å få hele Lørenskog inn i sone 1, ikke bare Visperud og Lørenskog stasjon.


4. Åsen skole nå og mindre skjermtid i barneskolen

Venstre har som eneste parti stemt imot å utsette utvidelsen av Åsen skole. Vi er også de eneste som har snakket høyt om å prioritere skoler og barnehager i Sentrum først, der befolkningsveksten er størst. Lørenskog Venstre ønsker også en hverdag med minst mulig skjerm for de minste barna i barnehagen og på småtrinnet og har fremmet forslag om å avskaffe iPad fra 1.-4. klasse. Venstre er også for et felles mobilforbud for hele Lørenskog både på barne- og ungdomstrinnet.

5. Bedre eldre- og demensomsorg

Venstre ønsker et utvidet demensteamet i kommunen med lege-kompetanse innen demens da det er viktig med tidlig og riktig diagnose og forebygging. Økt kompetanse om demens hos fastleger er også nødvendig. Venstre har i tillegg fokus på ensomhet og ønsker flere samarbeidsprosjekt mellom sykehjem og tilhørende nærskole eller barnehage som et tiltak for å forebygge ensomhet. Og vi må allerede nå starte planlegging for å møte et økende antall eldre som trenger 24-timers omsorgsplasser.

Her kan du lese hele programmet vårt!

Vi i Lørenskog Venstre blir også veldig glad for dine innspill, ikke bare når det er valg. Du kan også lese om hva vi har fått til fra 2019 til 2023 i vårt politiske regnskap.

Vi ønsker deg et riktig godt lokalvalg!