Nordre Follo Venstre jobber for et åpent og ærlig folkestyre

Venstre har alltid stått fremst i kampen for åpenhet og redelighet i offentlig forvaltning. Innsyn og medvirkning er grunnleggende for et levende lokaldemokrati. Det betyr også at lokalpolitikere må tåle konflikter, og møte opposisjon og engasjement med respekt og dialog. Venstre vil sikre en åpen, gjennomsiktig og demokratisk prosess i alle saker. Som lokalpolitikere er vi ombud for våre velgere. Venstre ønsker samarbeid med engasjerte innbyggere og interessegrupper.

Venstre vil:

  • at innbyggerne skal ha fullt innsyn i politiske prosesser. 
  • bidra til større ytringsfrihet for ansatte, det er positivt at ansatte er i media om kommunens virksomhet
  • Sørge for at vi har et godt varslervern, varsleren skal beskyttes 
  • ha full åpenhet om alle offentlige anskaffelser og styrke innkjøpskompetansen
  • styrke innbyggernes medvirkning i plansaker
  • innføre brukervennlige, digitale løsninger som forenkler innbyggernes kontakt kommunen