Gode og tilgjengelige barnehageplasser for familier i Asker

Tobias Waage Bremnes, 2. kandidat på Asker Venstres valgliste for kommunevalget 2023.
Tobias Waage Bremnes, 2. kandidat på Asker Venstres valgliste for kommunevalget 2023., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Asker Venstre er engasjert i å sikre gode og trygge barnehageplasser for alle barn i Asker, akkurat når familien trenger det. I et leserinnlegg i Budstikka uttrykte Tobias Waage Bremnes, vår 2. kandidat på kommunevalglisten, bekymringen for dagens urettferdige og frustrerende barnehageopptakssystem.

Mer fleksibelt tilbud

Vi er fast bestemt på å endre denne urettferdigheten og ønsker å innføre et mer fleksibelt tilbud. Barnehageplassene bør være tilgjengelige for familiene når det passer dem, ikke når det passer kommunen.

Barnehageplassgaranti

Å få barn er en glede, men det kan også være krevende. Den lange ventetiden mellom foreldrepermisjon og barnehageoppstart skaper økonomiske utfordringer, spesielt for kvinner som ofte må ofre inntekten sin. Vi ønsker å innføre en barnehageplassgaranti som gjelder fra det tidspunktet foreldrepengene tar slutt, uavhengig av barnets alder.

Utvide retten til gratis tid

Vi vil også senke terskelen for å få en barnehageplass og utvide retten til gratis tid i barnehager for familier med lav inntekt. Asker Venstre jobber for en mer rettferdig og fleksibel barnehagesektor som tar hensyn til familiers behov.

Se vårt program for å lære mer om vår politikk for gode og tilgjengelige barnehageplasser i Asker.