Alle barn og unge skal få delta

To ungdommer spiller fotball.
Foto: Illustrasjon

Mange barn og unge i Drammen har ikke råd til å delta i fritidsaktiviteter. Dette fører til utenforskap og
forskjeller fra livets start som er uakseptable. Vi i Venstre vil derfor forsterke og videreutvikle ordningen Fritidskassa, som dekker medlemskontingenter for barn og unge som trenger det.

Drammen har dessverre store problemer med barnefattigdom. Når foreldrene sliter med å sette mat på bordet og å betale strømregninga, så er det sjelden penger igjen til å dekke medlemskontingenter på fotballen, kulturskolen eller korpset. Dette skaper generasjoner hvor noen barn er forvist til å høre om alt det morsomme som skjedde på treninga i går kveld, uten at de fikk være med selv. Slik avles skam og mindreverdighet og redusert tro på egne evner, og til slutt individer som fratas friheten til å utøve eget potensiale.

Vi i Venstre mener dette er helt uakseptabelt og jobber derfor hardt for å få flere barn og unge på riktig side av disse barrierene.

Fritidskassa

Vår viktigste løsning for dette er å forsterke den nye nasjonale ordningen Fritidskassa med lokale midler.

Gjennom Fritidskassa kan barn og unge fra familier med dårlig råd få dekt medlemskontingentene til aktiviteter de har lyst til å være med på. 

Vi vil kjempe for at ordningen tilpasses best mulig lokalt, blant annet slik at barna det gjelder skjermes mest mulig for potensiell stigma ved å benytte ordningen, helst ved at det er organisasjonen som refunderes og det ikke trenger å gå innom familiene i det hele tatt. Det er også viktig for oss at ordningen blir minst mulig tungrodd og byråkratisk i praksis. Dette var svakheten ved Fritidskortet, som hadde riktig intensjon men i praksis ble vanskelig å bruke. Nå stiller vi i Venstre oss pragmatisk bak Fritidskassa. 

Vi vil prioritere i budsjettet å forsterke Fritidskassa med mer penger, slik at flere og flere barn kan få muligheten til å delta.

Kontingentmodellen

Samtidig vil vi fortsette videreutviklingen av kontingentmodellene til kommunens tilbud, som vi startet med i Kulturskolen i 2021. Venstre fikk gjennomslag for å endre kontingentmodellen fra å gå fra gratis til 100 prosent ved passering av et visst innslagspunkt i foreldrenes inntekt, til å nå ha flere trappetrinn der betalingen øker gradvis.

Foreldre med høyere inntekter får nå også tilgang på en liten rabatt. Slik unngår vi fattigdomsfeller der det blir lite gunstig å gå opp i lønn og risikere å få høyere foreldrebetaling.

Vi vil videreutvikle denne modellen og innføre den også i barnehagen og SFO i perioden som nå kommer.