Vi vil likebehandle alle idrettsanlegg

Barn i roede og blaa fotballdrakter staar samlet paa kunstgress i et hall med treneren i midten.
Foto: Illustrasjon

I dag opplever lagseide idrettsanlegg økonomisk diskriminering kontra de kommunale. Vi i Venstre vil endre på dette slik at det brukes like mye penger på å støtte investering og drift i lagseide anlegg, som til de kommunale.

Et godt idretts- og aktivitetstilbud i alle nærmiljøene i Drammen krever anlegg eid og drevet av lagene selv, i like stor grad som kommunens egne. I de tre gamle kommunene var det store forskjeller i anleggspolitikken. Mens Drammen hadde en stor overvekt av kommunale anlegg, så var mange av anleggene i Svelvik og særlig i Nedre Eiker i lagseid regi.

Forskjellige løsninger har ulike fordeler og ulemper, og det er ikke noe mål at alt skal gjøres likt overalt, alle anlegg har stor verdi. Men i den nye kommunen har vi dessverre ikke klart å harmonisere den kommunale finansieringen. Dette gjør at anlegg som eies og driftes av lagene selv får vesentlig mindre finansiering enn hva som går til drifts- og kapitalkostnader på de lagseide.

Lik behandling av private og kommunale anlegg

Vi i Venstre mener det må være likebehandling av anleggene. Det viktigste er at vi stimulerer til at alle nærmiljøene i Drammen har varierte og gode anlegg for både organisert, uorganisert og egenorganisert aktivitet. Det stimulerer vi ikke til dersom det er mye dyrere å dra i gang et eget anlegg, enn å vente på at kommunen kanskje en gang setter i gang noe.

Vi ønsker vi oss aktive borgere som tar ansvar for eget nærmiljø. Derfor har det en stor egenverdi at lagene selv har eierskap til anleggene, siden det stimulerer til mer dugnad og medlemsdeltakelse i drift og vedlikehold.

Vi har kjempet, og kommer til å fortsette å kjempe for en økonomisk likebehandling i disse tilskuddene.

Kommunen skal være på tilbudssiden

Venstre vil at kommunen skal gå i dialog med alle lag som i dag er leietakere på kommunale anlegg, om å overta driften, dersom de ønsker det og har forutsetningene for å mestre det.

I tillegg vil vi at kommunen skal være på tilbudssida ved initiativer om etablering av nye anlegg i privat regi. Vi heier fram offentlig-private-frivillige samarbeid om anleggsetablering og håper å se mer av dette i årene framover.