Vi vil ta vare på folkehelsen

Bilde av mann som staar med ryggsekk paa en sti i skogen.
Foto: Illustrasjon

God folkehelse krever at det er enkelt for alle å gjøre aktiviteter som holder kroppen og sinnet friskt, sunt og stimulert – uavhengig av alder eller funksjonsgrad. Vi i Venstre mener Drammen bør satse mer på å gjøre det enklest mulig å holde seg i god form og leve sunt.

De fleste vil ha en god helse, men trening kan være dyrt og informasjonen er varierende. Derfor må det være så enkelt som mulig å kunne opprettholde god helse.

Det aller enkleste og billigste tiltaket er å ikke ødelegge nærnaturen. I dag har bare rundt halvparten av Drammens befolkning god tilgang på nærnatur, slik kommunen, Miljødirektoratet, DNT og mange andre definerer det. For hver bolig som har blitt bygd innover i marka har noen andre fått lengre vei ut i skogen.
Å være fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn sier de helst vil gjøre mer av – og den manglende tilgangen på nærnatur er det som hindrer dem i det.

Dette har en veldig enkel løsning:

Vi trenger en juridisk bindende markagrense som stanser fremtidige kommunestyrers mulighet til å ødelegge mer natur.

Fram til da må vi si nei til forslag i enkeltsaker om nedbygging.

Vi vil bringe grønne lunger enda nærmere

Samtidig må vi jobbe for at utbyggere i sentrum lager mer natur der folk allerede bor. Dette kan vi gjøre ved å sette strengere krav i reguleringsplaner til opparbeiding av parkanlegg og grønne møteplasser for å få byggetillatelser.

For mange innbyggere ligger det likevel ganske langt fram i tid å få en slik lokal forgrønning. Da må vi gjøre det enklere for disse å komme seg ut i marka. Det starter med bedre informasjon til folk om hvor deres nærmeste utfartssted i marka faktisk ligger. Dette er det mange som ikke vet i dag, og hvordan man kommer seg dit. Deretter må vi skape bedre kollektivtilbud til utfartsstedene. I Drammen er det i dag vanskelig å komme seg til de mest populære utfartsstedene. Vi vil derfor etablere bussruter til Spiraltoppen og Landfalltjern, og jobbe for flere avganger til for eksempel Bjørkedokk og Årbogen. 

I marka vil vi støtte vedlikehold og tilrettelegging av stier. Godt framkommelige og skiltede stier er kanskje den rimeligste investeringen vi kan gjøre i idrett og friluftsliv.

Samarbeid for en aktiv hverdag

Gode idrettsanlegg tilpasset mange forskjellige idretter og aktiviteter i alle nærmiljøer er viktig for helsen, men også for å skape gode lokalsamfunn. Vi i Venstre vil derfor følge Drammen Idrettsråds prioriteringslister for å oppnå anleggsmålene så godt vi kan. 

For å klare dette vil vi også jobbe for å likebehandle lagseide og kommunalt eide anlegg økonomisk. 

I tillegg må vi jobbe aktivt i tjenestene dersom vi skal skape god folkehelse for alle, også dem som ikke kommer seg til aktiviteter fordi de er for unge/gamle. Her trenger vi at skolene og barnehagene har gode opplegg tilgjengelige for pedagogene som de kan bruke for å aktivisere barna, som supplement til allerede eksisterende læringsopplegg. Her kan og vil frivilligheten og organisasjonslivet bidra med tilbud. 

Organisasjonslivet kan være en viktig bidragsyter for å aktivisere eldre og personer med funksjonsnedsettelse på institusjoner som har lav mobilitet. Dette vil vi støtte oppom. Samtidig vil vi styrke kompetansen og ressursene i tjenestene for å drive folkehelseopplæring og aktivisering mot brukerne.