Politisk regnskap for Venstres fylkestingsgruppe i Viken 2019-2023

 

Viken Venstres fylkestingsrepresentanter. Fra venstre: Tove Hofstad, Solveig Schytz og Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Venstre har i perioden hatt 3 fylkestingsrepresentanter, og har vært i opposisjon i fylkestinget. Under finner du vårt politiske regnskap for perioden som viser hva som har vært Venstres hovedprioriteringer og hvilke initiativ som er tatt i perioden.

Politisk regnskap Venstres fylkestingsgruppe i Viken fylkesting 2019-2023