Sortland Venstre om private og offentlige skoler

3. Kandidat Sortland Venstre, Foto: Gro Lagesen

Jeg ser i et innlegg i Bladet Vesterålen at partiet Rødt bruker landsdekkende statistikk for å «prate ned» Jennestad Montessoriskole, kommunens eneste private skole.


Jeg går ut fra at det er FRP, med sitt utsagn om at offentlig skoler har mye å lære av private skoler, som partiet Rødt ønsker å tilbakevise/påpeke med sitt innlegg i gårdagens BLV.

Innlegget er kanskje ikke ment å ramme Jennestad Montessoriskole, men i mine øyne er innlegget et «slag under beltestedet» mot vårt eneste alternativ til den offentlige skolen her i kommunen. Dere drar inn landsdekkende statistikk, men nevner i samme åndedrag Jennestad Montessoriskole som en del av den dårlige privatskole statistikken.

I mitt hode handler valgkampen om lokale forhold og lite om landsdekkende statistikk. Jeg lurer på om representantene for Rødt har lest Læreplan for montessoripedagogikk, eller vært på praksisbesøk på Jennestad Montessoriskole?

Dere vil se en skole som i sin pedagogikk praktiserer lek og praktiske aktiviteter som plattform for læring, en skole som prioriterer selvstendighet, som prioriterer selvrefleksjon i konflikter elevene imellom, som prioriterer uteskole (har egen friluftpedagog), som har egen kokk i forbindelse med undervisning i Mat og helse. I den forbindelse har skolen frokosttilbud for alle elevene.

Skolen praktiserer som prinsipp tverrfaglighet, helhetlig læring og et ikke-lineært pensum for elevene – altså en tilpasset læreplan. Montessoriskoler er leksefrie skoler. Dette samsvarer vel med punkter som Rødt fremhever i sitt program for en bedre skole?

Jennestad Montessoriskole er også den eneste skolen i Vesterålen som er sertifisert som dysleksivennlig skole. Dette medfører at elevene fra 1. klasse får tilpasset undervisningsopplegg i lesing/skriving og matematikk, i tillegg til tidlig opplæring i kompenserende hjelpemidler.

Jennestad skole har de senere år skåret godt på trivselsundersøkelser – elever og foresatte er stort sett fornøyde med skolen. Skolen har prioritert egen miljøterapeut.

Jeg sier ikke med dette at de offentlige skolene i Sortland kommune er dårlige skoler for elevene. I min jobb i PPD vet jeg at vi har gode skoler og gode lærere i kommunen. Vi i Sortland Venstre er imidlertid for et mangfold i skoletilbudet, vi er for at foreldre kan velge ulike pedagogiske retninger for sine barn.

Sortland Venstre vil være garantist for at Jennestad Montessoriskole fortsatt skal bestå, og utvikle sin pedagogikk videre til det beste for elevene.
Jennestad Montessoriskole har i år måttet si nei til søknader fra 1. klassinger som har ønsket å begynne ved skolen – flere søkere utenfor Jennestad krets. Det viser vel behovet for en skole med alternativ pedagogikk?

Sortland Venstre er ellers helt enig med Rødt om at lærerlønna må økes og at lærerne må få jobbe mer med det de er best til, nemlig å undervise. Venstre vil ha et større antall miljøterapeuter og helsearbeidere inn i skolen.

Sortland Venstre vil styrke PPD og ha en koordinator som kan samordne tjenester for elever som har behov for hjelp fra flere instanser.

Vi ser fram til diskusjoner om kvalitet i skolen – ikke om skolen er offentlig eller privat.