Venstre vil ha bane til Ullandhaug

Venstre vil ha bane til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn, Sola

Vi er nødt til å utvikle løsninger som gjør at kortreist hverdagsliv blir mulig for flere. Det må bli mer attraktivt å reise kollektivt til de store knutepunktene som universitetet, sykehuset, Forus og Stavanger lufthavn, Sola.

Med over 12’000 studenter og 2’000 ansatte er Universitetet i Stavanger et daglig reisemål for veldig mange. Når nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) står klar, vil tallet på tilreisende til Ullandhaug bli doblet. Flyplassen på Sola har den laveste andelen kollektivreisende blant de største flyplassene i landet.

– Venstre ønsker å få på plass en hurtig og skinnegående kollektivløsning til sykehus, universitet, Forus og flyplass. En slik bane har potensial til å bli en av de mest trafikkerte strekningene i landet, sier Venstres fylkesordførerkandidat, Kjartan Alexander Lunde.

– I utviklingen av regionen trenger vi å se i et 100-årsperspektiv. Togstasjoner og et godt kollektivtilbud er en motor for god byutvikling. I tillegg kuttes store CO2-utslipp med fortetting i sentrum av tettstedene og færre p-plasser. Vi trenger kutt i klimagassutslipp, mer fortetting og færre biler, sier Lunde.

Det er flere mulige typer skinnegående løsninger. Venstre ønsker å se på hva som kan bringe folk raskt fram med høy kvalitet. Utredningen framover må se på hva som er best type skinnegående løsning av eksempelvis metro, t-bane, jernbane, monorail eller bybane.

Etter forslag fra Venstre så har kommunestyret i Stavanger 19. juni 2023 vedtatt at det skal igangsettes et arbeid med en kommunedelplan for et hurtiggående skinnegående kollektivtilbud til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn, Sola. Arbeidet omfatter utredninger og avklaringer av mulige traseer og konsept, og hvordan disse kan knyttes til etablerte og planlagte transportsystem. Dette må gjøres i samarbeid med fylkeskommunen og nabokommunene.

Venstre vil ha bane til Ullandhaug.
Vil du ha det?
Da må du stemme Venstre.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget