For en human og verdig ruspolitikk

Finansbyråd Hallstein Bjercke, Foto: Baard Salvesen

En stemme på Venstre er en stemme på en human og verdig ruspolitikk

Venstre mener alle mennesker bør ha muligheten til å leve trygge og frie liv. Vi mener en god ruspolitikk er udiskriminerende, og har som øverste mål å hjelpe folk med å håndtere utfordringene i sine liv. Slik skaper vi et humant og inkluderende samfunn.

Dagens ruspolitikk er moraliserende, stigmatiserende og skadelig. Flere tiår med en feilslått ruspolitikk har ført til tusenvis av overdosedødsfall, der mange kunne vært unngått. Dette kan vi ikke fortsette med. Venstre er derfor pådriver for en kunnskapsbasert rusreform som redder liv og gir hjelp i stedet for straff.

Når du velger Venstre er du med å utforme en ruspolitikk som fungerer, og ikke moraliserer.

Venstre skal:

  • Sikre en lokal rusreform i Oslo.
  • Gi tilbud om anonym testing av rusmidler, for at skadelige stoffer blir oppdaget.
  • Etablere værested for rusavhengige, der man ikke risikerer å bli jaget vekk.
  • Gjennomføre en prøveordning for lovlig omsetning av cannabis, for å få bukt med det illegale markedet.
  • La rusbrukere ha makt og valgfrihet i egen behandling, slik at man får et behandlingsløp som passer for seg.